TOKIO Optimum Model

TOKIO Optimum Traject en gebruik Model

TOKIO Optimum Traject: de processtappen

Het proces behorend bij het TOKIO Optimum Model bestaat uit een 11-tal stappen. Het invullen van het TOKIO Optimum Model is stap 10. Een uitleg per processtap van het gehele TOKIO Optimum Traject is weergegeven in 11 kaarten, gebundend in onderstaand document.

Download

TOKIO Optimum Traject: de processtappen

TOKIO Optimum Traject: procesbegeleider

De 11 stappen van het TOKIO Optimum Traject bieden houvast bij de soms ingewikkelde discussies en besluiten rond inzetbaarheid van functionarissen in het zorgproces. Onder regie van een kundige procesbegeleider kunnen de stappen van een TOKIO Optimum-traject effectief doorlopen worden. Het verdient de aanbeveling dat een organisatie-eenheid die met het TOKIO Optimum Model aan de slag wil, een procesbegeleider aanstelt. In deze profielschets worden de taken die uit het traject voortvloeien vertaald naar een profiel in 6 competenties.

Download

TOKIO Optimum Traject en profiel procesbegeleider

TOKIO Optimum Model: Demo-eenheid

In uw ziekenhuisaccount ziet u de eenheid 'demo eenheid' staan. Bij iedere stap in het tot stand brengen van dit 'project' is een instructievideo gemaakt. In de instructievideo wordt gebruik gemaakt van een format in Excel, waarin de stappen van informatieverzameling vast te leggen zijn. Dit 'Format Demo-eenheid' kunt u op deze pagina downloaden. U kunt u ten alle tijden terugzoeken hoe resultaten zijn bereikt of invoer tot stand is gekomen. Bovendien geven de instructievideo's uitleg over het gebruik van het TOKIO Optimum Model:

Instructievideo 11 is ook te gebruiken als algemene informatievideo over de toepassing en mogelijkheden van het TOKIO Optimum Model, voor betrokkenen in het Traject die niet zelf het Model invullen.

 1. Instructievideo 1: Huidige situatie, ontwerpeisen en activiteiten
 2. Instructievideo 2: Taakherschikking en functionarissen
 3. Instructievideo 3: Scenario's
 4. Instructievideo 4: Beoordelen scenario's
 5. Instructievideo 5: Details scenario en stamgegevens functionarissen
 6. Instructievideo 6: TOKIO Optimum Model _Toevoegen nieuwe eenheid en werkzaamheden
 7. Instructievideo 7: TOKIO Optimum Model_Invoeren stamgegevens functies
 8. Instructievideo 8: TOKIO Optimum Model_Invoeren ontwerpeisen en activiteiten
 9. Instructievideo 9: TOKIO Optimum Model_Toekennen werkzaamheden aan functionarissen
 10. Instructievideo 10: TOKIO Optimum Model_Invoeren huidig scenario
 11. Instructievideo 11: TOKIO Optimum Model_Toepassingen / resultaten TOKIO model

Download

Format Demo-eenheid